Velkommen til Allidretten på Steinberg!

Allidrett gir barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. Allidretten benytter nærmiljøet på og rundt Steinberg til aktiviteter utendørs året igjennom eller gymsalen på skolen til aktiviteter innendørs.

Er du med på allidretten? Meld deg inn i vår Facebookgruppe her »

Kontaktpersoner

Nyheter

Utvidet info allidrett

Opptil 6 år: Lek og varierte aktiviteter Stimulere barnas utvikling og grunnleggende bevegelser 7 – 9 år: Lek og innføring i flere idretter Stimulere til bred bevegelseserfaring 10 – 12...

Les mer