Huska er nå ferdig montert og klar for bruk på Hollywood. Det er et stativ med to husker og et fuglerede.

Dette gjør at området blir betydelig oppgradert. Fra før er det en Sandvolleyballbane, sklie og et fotballmål på området til fritidsaktiviteter. I tillegg til gapahuken, hvor det er muligheter for å grille.

Vi håper nå når huska er på plass at enda flere vil benytte seg av området, og kanskje legger søndagsturen til Hollywood (Ole Frisesvei, Steinberg).

 

Sklie

Bilde 1 : Sklie, med huska i bakgrunnen.

Sandvolleyballbane

Bilde 2: Sandvolleyballbanen

 

GapahukBilde 3: Gapahuken