Frode Kleven

Styreleder
Tlf.: 488 66 865
E-post: fro.klev@outlook.com

Ronny Karlson

Nestleder
Tlf.: 957 89 791
E-post: roellef@hotmail.com

Suzanne Svalestad

Styremedlem og ansvarlig for barneidrett
Tlf.: 452 04 447
E-post: suzannesvalestad@hotmail.com

Siv Hagen

Styremedlem
Tlf.: 911 86 875
E-post: siv-hagen@hotmail.com

Hanne Kristin Naug Solvang

Varemedlem
Tlf.: 971 21 879
E-post: hknsolvang@gmail.com

Nityendra Sharma

Økonomi - regnskapsanvarlig
Tlf.: 468 03 040
E-post: nee2kaushik@gmail.com

Camilla Gundesø

Styremedlem
Tlf.: 908 73 081
E-post: camillagundesoe@hotmail.com