Solidaritetsfondet i Steinberg IF

Postet av Steinberg Idrettsforening den 20. Sep 2023

Solidaritetsfondet i Steinberg IF


Steinberg Idrettsforening ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i idrettslaget vårt, uansett familiens økonomi! Sammen finner vi gode løsninger for deg og ditt barn.


Solidaritetsfondet
Steinberg Idrettsforening har et Solidaritetsfond som kan gi økonomisk støtte/fritak til barn og unge mellom 6-19 år som er medlemmer eller vurderer medlemskap. Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse og hjelpe barn og unge og familier som trenger økonomisk støtte i en utfordrende hverdag. 

Du kan søke Solidaritetsfondet om:
 
1.Støtte til medlems- og aktivitetsavgiften (hel/ delfinansiering)
 2.Cupdeltagelse(hel/delfinansiering)
 3.Treningsutstyr(hel/delfinansiering)
 4. Annet (evnt hva?)

Du sender søknaden til: Robert van Dijk – rovadijk@gmail.com

Søknaden må inneholde:

Kontaktinfo:
Navn på barnet/ungdommen:
Navn på søker:
Hva søker du støtte til:
Spesifikk informasjon om søkernes familiesituasjon og hvorfor det søkes om støtte.


Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt, og «styret/utvalg» i solidaritetsfondet har taushetsplikt.
Styret behandler søknader fortløpende.

Du kan også ta kontakt med vår idrettskontakt Robert van Dijk på 404 37 775 for støtte og hjelp til å finne gode løsninger i en utfordrende hverdag.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.